Moje miasto bez elektrośmieci

Alpakoterapia

We wrześniu 2019r. jedna z grup pięciolatków (MISIE) rozpoczęła spotkania z alpakami w warszawskim ośrodku "Koparka".

Współpraca z Centrum Alzheimera

 W październiku 2018 r podjęliśmy współpracę z Centrum Alzheimera.

Celem współpracy jest integracja międzypokoleniowa podopiecznych z Dziennego Centrum Pomocy z CA oraz dzieci z naszego przedszkola, kształtowanie otwartości, budowanie relacji poprzez wspólne spędzanie czasu.

Program "Chronimy dzieci"

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci przez wprowadzenie polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie tym placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza m.in., że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka;
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka;
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do Internetu;
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu;
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego;
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować;
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem;

Polityka ochrony dzieci w Przedszkolu Nr 46 „ W Krainie Baśni” w Warszawie.