RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPY MŁODSZE

645- 815

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

815- 845

Poranna zabawa ruchowa (15 minut). Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety – doskonalenie czynności.

845- 915

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz  dbałości o zdrowie.

915- 945

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

1000-1030

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

1030-1145

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu  przedszkola. Zabawa ruchowa (15 minut)

1145-1200

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

1200-1230

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem i łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

1230-1245

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

1245-1415

Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

1415-1430

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

1430-1500

Podwieczorek. Kulturalne spożywanie posiłku.

1500-1745

Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali. Praca indywidualna z dziećmi zgodnie z potrzebą grupy. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPY STARSZE

645- 815

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

815- 845

Poranne ćwiczenia gimnastyczne (15 minut), zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Mycie rąk, korzystania z toalety – doskonalenie czynności.

845- 915

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

915- 1015

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Dwa zajęcia pod kierunkiem nauczyciela.

1015-1045

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

1045-1145

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu  przedszkola.

1145-1200

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

1200-1230

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem i łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

1230-1315

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby. Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

1315-1415

Praca indywidualna z dziećmi, zajęcia dodatkowe , zabawy ogólnorozwojowe. Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

1415-1430

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

1430-1500

Podwieczorek. Kulturalne spożywanie posiłku.

1500-1745

Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, praca indywidualna z dziećmi – wyrównywanie szans edukacyjnych; rozchodzenie się dzieci.

 

Przepraszamy - Strona w przebudowie

 

Strona w przebudowie. Za utrudnienia przepraszamy.