Co u nas słychać ?

Konkurs dla naszych przedszkolaków :)

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Wiosenny spacer po Warszawie”

 

 

Organizator:

Przedszkole nr 46 „W Krainie Baśni”

04-204 Warszawa, ul. Jordanowska 3

 

Cele konkursu:

 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
 • rozbudzanie zainteresowań dzieci i ukazywanie piękna naszego miasta;
 • poszerzanie wiedzy na temat Warszawy;
 • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu.

 

Zachęcamy wychowanków naszego przedszkola i ich rodziców do wspólnych spacerów po Warszawie, podczas których będą mogli przyjrzeć się naszemu miastu i utrwalić te chwile na zdjęciach.

Wiosna to pora roku, kiedy Warszawa wygląda jeszcze piękniej niż zwykle. Rozejrzyjcie się więc dookoła i poszukajcie ciekawych miejsc, zabytków, budowli, budynków czy obiektów przyrodniczych w naszym mieście.

 

Regulamin:

 • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3 - 6 lat.
 • Konkurs polega na sfotografowaniu ciekawego miejsca w Warszawie
  na tle wiosennej przyrody.
 • W Konkursie mogą brać udział dzieci wraz z rodzicami / opiekunami.
 • Uczestnicy przygotowują 2 zdjęcia w formacie A-5 (21X15)
 • Każda praca na odwrocie powinna mieć metryczkę zawierającą: imię
  i nazwisko dziecka, wiek, tytuł fotografii.
 • Prace należy przynieść do nauczycielek prowadzących grupę, z której jest autor zdjęć.
 • Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik 1) oraz Oświadczenie rodzica/opiekuna (załącznik 2) - dostępne w zakładce "do pobrania".
 • Termin dostarczenia prac upływa 05.2021r.
 • Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni I, II i III miejsce.
 • Każdy uczestnik Konkursu otrzyma Dyplom i ciekawą nagrodę.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 05.2021r.
 • Prace konkursowe będziemy podziwiać na wystawie przed siedzibą Organizatora od dnia 05.2021r.
 • Prace przekazane na Konkurs nie będą zwracane, przechodzą na własność Organizatora.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

Rodziców / opiekunów pragnących zapisać swoje dziecko do przedszkola zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Informacje dostępne po kliknięciu w link: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki 

 

Dostarczając wnioski osobiście prosimy o stosowanie się do zaleceń sanitarno - epidemiologicznych oraz o niewchodzenie do naszej placówki bez zezwolenia pracownika.

Informacje o dyżurze wakacyjnym

Zapraszamy do zapoznania się z Listem Zastępcy Prezydenta m.st.Warszawy dotyczącym dyżurów wakacyjnych.

Poniżej link do listu oraz  terminów przerw w pracy przedszkoli:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/praca-przedszkoli-w-okresie-wakacyjnym/22743_list-zastepcy 

Koncert online - "Pani Zima i Skrzypeczki" oraz bal karanawałowy

18 stycznia będziemy uczestnikami koncertu online pt. "Pani Zima i Skrzypeczki", prowadzonego przez p. Patrycję Lipińską.

Koncert oglądać będziemy w następujących godzinach i różnych salach (godziny mogą ulec małemu przesunięciu w przypadku wystąpienia problemów technicznych):

9:30- gr.II, III,V, VI

10:45- gr.I, IV, VII

 

1 i 3 lutego będziemy bawić się podczas balu karnawałowego prowadzonego online. Ze względów bezpieczeństwa każda grupa będzie uczestniczyła w balu oddzielnie:

1.02.2021:

9:30 - gr. II, III

11:15 - gr. I, IV

 

3.02.2021r.:

9:30- gr.V, VI

11:15 - gr.VII