Co u nas słychać ?

Zebrania dla rodziców

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Poniżej podajemy terminy spotkań z nauczycielami. Zebrania odbędą się w trybie stacjonarnym (w placówce):

Grupa I (MISIE) - 16.09.21r. - godz. 17:15

Grupa II (ŻABKI)- 14.09.21r. - godz. 17:00

Grupa III (SKRZATY) - 16.09.21r. - godz.16:30

Grupa IV (ELFIKI) - 13.09.21r. - godz.16:30

Grupa V (CHOCHLIKI) - 13.09.21r. - godz. 17:00

Grupa VI (SMOKI) - 15.09.21r. - godz.17:30

Grupa VII (KRASNALE) - 13.09.21r. - godz. 16:30

Dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Serdecznie zapraszamy na dni adaptacyjne dla naszych przyszłych przedszkolaków, które odbędą się 30.08.2021r. i 31.08.2021r.:

Grupa I - dzieci 3 i 4letnie- 9:30-10:30

Grupa II - dzieci 3letnie- 11:00-12:00

 

Prosimy o zastosowanie się do zasady "jedno dziecko, jeden opiekun" ze względu na obowiazujące zasady przeciepidemiczne.

 

SPOTKANIE FORMACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

Szanowni Rodzice dzieci, które od września rozpoczynają naukę w naszym przedszkolu!

29.06.2021r. zapraszamy na spotkanie informacyjne w formie online (poprzez aplikację MS Teams) <nie jest to adaptacja>

Link do spotkania i powiadomienie o grupie dziecka otrzymają Państwo na adres mailowy podany we wniosku o przyjęcie dziecka w następnym tygodniu.

Spotkanie planowane jest w podziale na grupy w godzinach 17:00 oraz 18:00.

Konkurs dla naszych przedszkolaków :)

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Wiosenny spacer po Warszawie”

 

 

Organizator:

Przedszkole nr 46 „W Krainie Baśni”

04-204 Warszawa, ul. Jordanowska 3

 

Cele konkursu:

 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
 • rozbudzanie zainteresowań dzieci i ukazywanie piękna naszego miasta;
 • poszerzanie wiedzy na temat Warszawy;
 • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu.

 

Zachęcamy wychowanków naszego przedszkola i ich rodziców do wspólnych spacerów po Warszawie, podczas których będą mogli przyjrzeć się naszemu miastu i utrwalić te chwile na zdjęciach.

Wiosna to pora roku, kiedy Warszawa wygląda jeszcze piękniej niż zwykle. Rozejrzyjcie się więc dookoła i poszukajcie ciekawych miejsc, zabytków, budowli, budynków czy obiektów przyrodniczych w naszym mieście.

 

Regulamin:

 • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3 - 6 lat.
 • Konkurs polega na sfotografowaniu ciekawego miejsca w Warszawie
  na tle wiosennej przyrody.
 • W Konkursie mogą brać udział dzieci wraz z rodzicami / opiekunami.
 • Uczestnicy przygotowują 2 zdjęcia w formacie A-5 (21X15)
 • Każda praca na odwrocie powinna mieć metryczkę zawierającą: imię
  i nazwisko dziecka, wiek, tytuł fotografii.
 • Prace należy przynieść do nauczycielek prowadzących grupę, z której jest autor zdjęć.
 • Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik 1) oraz Oświadczenie rodzica/opiekuna (załącznik 2) - dostępne w zakładce "do pobrania".
 • Termin dostarczenia prac upływa 05.2021r.
 • Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni I, II i III miejsce.
 • Każdy uczestnik Konkursu otrzyma Dyplom i ciekawą nagrodę.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 05.2021r.
 • Prace konkursowe będziemy podziwiać na wystawie przed siedzibą Organizatora od dnia 05.2021r.
 • Prace przekazane na Konkurs nie będą zwracane, przechodzą na własność Organizatora.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!